;

Падпісаннем Квітка бакі прызнаюць правілы работ выканаўцы і публічную дамову да яго.

 

 

 

ДАМОВА ПУБЛІЧНАЯ № _____

 

г. Мінск                                                                                                 

«___»_____________ 20___ г.


________________________________________, названы надалей «Кліент», з аднаго боку, і Індывідуальны прадпрымальнік Каралёў Міхаіл Аляксандравіч, які працуе на падставе Пасведчання аб дзяржрэгістрацыі № 192662629 ад 13.06.2016 года, названы далей «Выканаўца», з іншага боку, разам названыя Бакі, а індывідуальна – Бок, склалі гэтаю дамову (далей па тэксце – Дамова) аб ніжэйзгаданым.
1.ПРАДМЕТ ДАМОВЫ.
1.1.Па  Дамове Выканаўца абавязваецца па замове Кліента ў пастаўлены дамовай тэрмін (тэрміны) выканаць працы, паказаныя ў п.п. 1.2 Дамовы (далей па тэксце – Працы), а Кліент абавязваецца прыняць вынік Прац і выплаціць абумоўлены Дамовай кошт.
1.2. Назва, матэрыял, тэрміны і кошт выканання Прац паказваюцца ў нарад-замове ці квітку (далей – Квіток), які падпісваецца Бакамі. Пры гэтым да Квітка можа прыкладацца эскіз будучага выраба з указаннем яго памераў, аб'ёму, вагі і іншых характарыстык.
1.3. Выканаўца самастойна вызначае спосабы выканання заказа Кліента.
1.4. Матэрыялы, патрэбныя для выканання Прац.
1.4.1. Пералік матэрыялаў, што падаюцца Выканаўцу, указваецца ў Квітку, што падпісваецца Бакамі
1.4.2. Працы выконваюцца Выканаўцам яго сіламі.

2. ТЭРМІН ДЗЕЯННЯ ДАМОВЫ.

2.1.Пачатак дзеяння Дамовы – пачатак работ, прадугледжаны Квітком. Сканчэнне дзеяння дамовы – дзень поўнага выканання бакамі сваіх абавязкаў па ім.
3. ПРАВЫ І АБАВЯЗКІ БАКОЎ.
3.1. Кліент абавязваецца:
3.1.1. Агледзець і прыняць з удзелам Выканаўцы выкананыя Працы ў тэрміны і ў парадку, указанымі ў Дамове.
3.1.2. Пры выяўленні адступленняў ад Дамовы, якія пагаршаюць вынік Прац, ці іншых нястач у працы, неадкладна заявіць пра гэта Выканаўцу.
Выканаўца абавязваецца:
3.1.3. Пры выяўленні непрыдатнасці дадзеных Кліентам матэрыялаў ці акалічнасцяў, якія пагражаюць пагаршэннем якасці выніку Прац або ствараюць немагчымасць іх выканання ў тэрмін, неадкладна папярэдзіць пра гэта Кліента (з дапамогай СМС ці праз месэнджары) і прыпыніць выкананне Прац.
Пры ўзнікненні сітуацый, апісаных у пункце 3.1.3  Дамовы, Кліент абавязаны даць адказ Выканаўцу (з дапамогай СМС ці праз месэнджары) на апавяшчэнне не пазней за 10 працоўных дзён з дня атрымання апавяшчэнні Выканаўцы пра прыпыненне выканання Прац.
3.1.4. Цягам 3-х працоўных дзён з дня сканчэння выканання Прац выдаць Кліенту для падпісання Квіток ў якасці акта здачы-прыёмкі выкананых Прац з адначасовай перадачай Квітка, падпісанага Кліентам, Выканаўцу.
3.1.5. Выдаць Кліенту пасля падпісання Квітка гарантыйны талон на Працы.

3.1.6. Па сваім выбары, калі Працы выкананы з адступленнямі ад Дамовы па віне Выканаўцы, якія робяць вынік Прац непрыдатным для выкарыстання ў адпаведнасці з Дамовай, Кліент мае права:
-запатрабаваць ад Выканаўцы бясплатнага выпраўлення такіх нястач у разумны тэрмін;
-запатрабаваць ад Выканаўцы адпаведнага змяншэння ўсталяванай за Працы цаны.
3.4.Выканаўца мае права:
3.4.1.Прыцягваць да выканання сваіх абавязанняў па Дамове субвыканаўцу без папярэдняга ўзгаднення з Кліентам;
3.4.2.Не прыступаць да выканання Прац, а пачаўшы іх, прыпыніць іх выкананне ці адмовіцца ад выканання Дамовы і запатрабаваць пакрыцця страт, калі парушэнне Кліентам сваіх абавязкаў перашкаджае выкананню Дамовы Выканаўцам, а таксама пры наяўнасці акалічнасцяў, што  сведчаць пра тое, што невыкананне Кліентам паказаных абавязанкаў не будзе выканана ва ўстаноўлены ці разумны тэрмін.
3.4.3.Пры невыкананні (поўным ці частковым) Кліентам яго аплатнага абавязку ўтрымваць у парадку, агаданым заканадаўствам, да поўнай аплаты:
-вынік Прац;
-матэрыялы Кліента і іншую яго маёмасць, што апынулася ў Выканаўца.
3.4.4.Пры ўхіленні Кліента ад прыняцця выкананых Выканаўцам Прац па заканчэнні месяца з дня, калі паводле Дамовы вынік Прац павінен быць перададзены Кліенту па акце здачы-прыёмкі выкананых Прац, і пры ўмове двухразовага папярэджання Кліента, прадаць вынік Прац трэцяй асобе.

4.ТЭРМІНЫ ВЫКАНАННЯ ПРАЦ.
4.1.Тэрміны выканання Прац паказаны ў падпункце 1.2 Дамовы.
4.2.Тэрміны пачатку і канца Прац па Дамове пераносяцца Выканаўцам у аднабаковым парадку на перыяд пратэрміноўкі выканання Кліентам яго сустрэчных абавязкаў.
5.КОШТ ПРАЦ І ПАРАДАК РАЗЛІКАЎ.
5.1.Кошт Прац па Дамове паказаны ў п.п. 1.2 Дамовы.
5.2.Аплата па Дамове ажыццяўляецца ў парадку перадаплаты пры афармленні нарад-заказу (Квітка), у памеры не менш за 30% ад поўнага кошту Прац, згодна з п.п. 1.2 Дамовы.
5.3.Аплата дадатковых прац, не згаданых у Дамове, калі патрэба іх выканання не магла быць выяўлена Бакамі на момант складання Дамовы (напрыклад, дадатковыя страты пры рамонце выраба Кліента, дадатковыя матэрыялы: метал, камяні і іншыя ўстаўкі і да т. п.), але без якіх Выканавец не можа нармальна выканаць усе Працы, ажыццяўляецца не пазней 10 працоўных дзён з дня атрымання Кліентам апавяшчэння Выканаўцы. 

5.4.Аплата па Дамове ажыццяўляецца шляхам занясення Кліентам грашовых сродкаў у валюце Рэспублікі Беларусь асабіста Выканаўцу ва ўсталяваным парадку.

5.5. Фактам падпісання Дамовы і пагадненнем з яго пунктамі можа быць факт аплаты Кліентам прац Выканаўцы.
6.ПАРАДАК ЗДАЧЫ-ПРЫЁМКІ ПРАЦ.
6.1.Прыёмка канчатковага выніку Прац пацвярджаецца падпісаннем Бакамі акта пра выкананыя працы (Квітка), які афармляецца ў наступным парадку.
6.1.1.Выканаўца па завяршэнні выканання Прац у тэрміны, паказаныя ў п.п. 3.2.4 Дамовы, падае Кліенту для падпісання акт здачы-прыёмкі выкананых прац (Квіток), які апошні падпісвае і вяртае Выканаўцу.

6.2.2.Пры нязгодзе з выкананымі Працамі Кліент уручае Выканаўцу матываваную адмову ад прыёму Прац цягам 3-х працоўных дзён з даты, указанай у Дамове ў якасці тэрміну сканчэння Прац. Па заканчэнні паказанага тэрміну і (ці) пры адсутнасці матываванай адмовы ад прыёму вынікаў Прац, Працы лічацца прынятымі Кліентам і павінны быць аплочаны на падставе аднабаковага акта іх здачы-прыёмкі, падпісанага Выканаўцам.
6.2.3.Кліент, які выявіў недахопы ў Працах пры іх прыёмцы, мае права дзейнічаць згодна п.п. 6.2.2 гэтай Дамовы.
6.2.4.Кліент, які прыняў Працы без праверкі, пазбаўляецца права спасылацца на недахопы Прац, якія маглі быць усталяваны пры звычайным спосабе іх прыняцця.
6.2.5.Пры датэрміновым выкананні Выканаўцам Прац Кліент абавязаны прыняць і аплаціць іх на ўмовах Дамовы.

7.ГАРАНТЫІ ЯКАСЦІ ПРАЦ
7.1.Гарантыйны тэрмін Прац устаноўлены на шэсць месяцаў з даты падпісання Бакамі акта здачы-прыёмкі (Квітка) выкананых Прац.
7.2.Калі ў перыяд гарантыйнай эксплуатацыі прадмета Прац выявяцца дэфекты, што паўсталі з прычыны неналежнага выканання прац па віне Выканаўцы і перашкаджаюць нармальнай яго эксплуатацыі, Выканаўца абавязаны іх ліквідаваць за свой кошт і ва ўзгодненыя з Кліентам тэрміны.
7.3.Пры парушэнні Кліентам парадку эксплуатацыі прадмета Прац, што прывяло да дэфектаў (п.п. 7.2 Дамовы), або калі дэфекты ўзніклі ў выніку любых дзеянняў Кліента, або пры невыкананні Кліентам агульнапрынятых правіл (ці) прынцыпаў разумнага і сумленнага выкарыстання прадмета Прац, Выканаўца не нясе адказнасці за такія дэфекты і не абавязаны ліквідаваць іх за свой кошт.
7.4.Выканаўца не нясе адказнасці за недахопы (дэфекты), выяўленыя ў межах гарантыйнага тэрміну, калі яны адбыліся з прычыны натуральнага зносу прадмета Прац ці яго частак; няправільнай яго эксплуатацыі ці парушэння інструкцый па яго эксплуатацыі Кліентам ці трэцімі асобамі; неналежнага рамонту аб'екта Прац, вырабленага самім Кліентам ці па яго даручэнні трэцяй асобай.

8.АДКАЗНАСЦЬ БАКОЎ.
8.1.Бакі нясуць адказнасць за невыкананне ці неналежнае выкананне сваіх абавязкаў па Дамове ў адпаведнасці з дзейным заканадаўствам.
8.2.Адказнасць Кліента.
8.2.1.У выпадку несвоечасовай аплаты Прац, а таксама несвоечасовай перадачы матэрыялаў у Працу Выканаўцу ў адпаведнасці з умовамі Дамовы, Кліент абавязваецца выплаціць Выканаўцу пяню ў памеры 0,1 % ад кошту Прац і/ці кошты матэрыялаў за кожны дзень пратэрміноўкі. Пры гэтым Выканаўца мае права прыпыніць выкананне Прац аж да выканання Кліентам яго абавязкаў па Дамове.
8.3.Адказнасць Выканаўцы.
8.3.1.У выпадку несвоечасовага выканання Прац Выканаўца абавязваецца зменшыць кошт Прац: за кожны дзень пратэрміноўкі ў памеры 0,1 % ад поўнага кошту Прац па Дамове. Пры гэтым Выканаўца вызваляецца ад выплаты няўстойкі, калі пратэрміноўка выканання Прац адбылася з прычыны неспадзяваных акалічнасцяў, што не залежаць ад Выканаўцы ці па віне Кліента.

9.АДМЕННЫЯ ЎМОВЫ.
9.1.У выпадку, калі прадметам Прац з'яўляецца рамонт выраба Кліента, апошні абавязваецца падаць такі выраб Выканаўцу не пазней пяці працоўных дзён да пачатку Прац па двухбаковым акце з поўным апісаннем усіх наяўных недахопаў і дэфектаў гэтага выраба.
9.2.У выпадку ўзнікнення спрэчкі пра якасць прадмета Прац экспертныя высновы, вынесеныя недзяржаўнымі суб'ектамі гаспадарання без узгаднення з Выканаўцам, прызнаюцца несапраўднымі.
9.3.Пры ўжыванні падчас выканання Прац каштоўных металаў і (ці) каштоўных камянёў прабірнае таўро (проба) ставіцца ў выпадках і парадку згодна з Заканадаўствам.
9.4.Калі аб'ектам Прац з'яўляецца выкананее новага выраба, Кліент падае ў тэрміны, указаныя ў п.п. 9.1 Дамовы запэўнены сваім подпісам эскіз гэтага выраба з поўным указаннем усіх памераў і параметраў, патрэбных для поўнага і слушнага выканання такога выраба.

9.5.Калі для належнага выканання Прац неабходны дадатковыя фармальнасці, спачатку не ўлічаныя ў Дамове (напрыклад, паверка выніку прац ва ўпаўнаважаных дзяржаўных органах, дадатковая апрацоўка выраба для прастаўлення таўра/пробы, сертыфікацыя выраба і г. д. і да т. п.), Выканаўца мае права змяніць Дамову ў аднабаковым парадку шляхам накіравання Кліенту ў адпаведнасці з п.п. 10.2 Дамовы адпаведнай пісьмовага патрабавання.
9.6. Мінімальная адзінка вымярэння па аб'ёмах і памерах – міліметр. Драбнейшая адзінка вымярэння дапускаецца ў выпадках, згаданых заканадаўствам як абавязковыя ці са згоды Выканаўцы.
9.7.Калі Кліент захоча змены ўмоў Дамовы, ён накіроўвае Выканаўцы пісьмовую прапанову пра гэта. Пры згодзе Выканаўцай афармляецца дадатковае пагадненне. Пры адмове Выканаўцы дзеянне Дамовы спыняецца з моманту паведамлення Выканаўцай пра гэта, а Кліент абавязаны аплаціць Выканаўцы фактычна выкананую ім працу на падставе пададзенай ім калькуляцыі.
9.8.У выпадках працы са срэбрам Кліент не мае права падаваць Выканаўцу прэтэнзій па факце натуральнага акіслення і пацямнення выраба са срэбра.

9.9.Грашовыя сродкі Замоўцы, патрачаныя на набыццё матэрыялаў у трэціх асоб і ўкладзеныя ў працу, не падлягаюць звароту.

9.10.У выпадку ўзнікнення неспадзяваных для Бакоў акалічнасцяў, якія перашкаджаюць выкананню Прац па Дамове (тэрміновая патрэба дадатковага заказу матэрыялаў не па віне Выканаўцы; незабеспячэнне (неналежнае забеспячэнне) выканання заказу з боку трэцяй асобы; змены заканадаўства, што перашкодзіць выкананню заказу ў тэрмін (у прыватнасці, дадатковыя вымогі да сертыфікацыі, уліку і справаздачнасці каштоўных металаў і камянёў) і г. д.) тэрмін выканання прац змяняецца і адкладваецца на мінімальна патрэбны для гэтага час з пісьмовым апавяшчэннем пра гэта Кліента, у тым ліку з дапамогай напісання яму СМС-паведамлення і (ці) паведамлення праз месэнджары (па электроннай пошце і г. д. і да т. п).

10.СКАСАВАННЕ І ЗМЕНА ДАМОВЫ.
10.1.Дамова можа быць зменена ці скасавана па пагадненні Бакоў, а таксама ў аднабаковым парадку па пісьмовай вымозе аднаго з бакоў па падставах, згаданых Дамовай і прадугледжаных заканадаўствам.
10.2.Скасаванне ці змена Дамовы ў аднабаковым парадку адбываецца толькі па пісьмовай просьбе Боку, калі гэта прадугледжана Дамовай ці заканадаўствам, цягам 30 каляндарных дзён з дня атрымання іншым Бокам такой вымогі.
11.ВЫРАШЭННЕ СПРЭЧАК.
11.1.Спрэчкі па дадзенай Дамове разглядаюцца судамі агульнай юрысдыкцыі ў адпаведнасці з грамадзянскім працэсуальным заканадаўствам Рэспублікі Беларусь.
11.2.Спрэчка па сапраўднай Дамове можа быць перададзены на разгляд суда па пагадненні бакоў у выпадках і парадку, прадугледжаных заканадаўствам.
12.ФОРС-МАЖОР.
12.1.Бакі вызваляюцца ад адказнасці за поўнае ці частковае невыкананне абавязкаў па Дамове ў выпадку, калі іх невыкананне  з'явілася вынікам дзеяння непераадольнай сілы, а менавіта: пажару, паводкі, землятрусу, страйку, вайны, дзеянняў органаў дзяржаўнай улады і кіравання ці іншых незалежных ад Бакоў акалічнасцяў.
12.2.Бок, які не можа выканаць свае абавязкі па Дамове, павінен у час, але не пазней за 5 каляндарных дзён пасля наступу акалічнасцяў непераадольнай сілы, пісьмова апавясціць іншы Бок, з прадастаўленнем дакументаў, якія гэта абгрунтоўваюць, выдадзеных кампетэнтнымі органамі.

13.АДРАСЫ, РЭКВІЗІТЫ І ПОДПІСЫ БАКОЎ.

Кліент:                                                                                                                   Выканаўца: